ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม |รายละเอียด||
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานแนะแนว โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม |รายละเอียด||
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม |รายละเอียด||
ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม |รายละเอียด||