ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่องการประกาศผลคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่องการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ |รายละเอียด||
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกภาษาไทย และเกษตร|รายละเอียด||
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน ตามงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |รายละเอียด||
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน ตามงบประมาณสมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |รายละเอียด||
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน(สังคมศึกษา) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม |รายละเอียด||
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน(เกษตร) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม |รายละเอียด||
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน(สังคมศึกษา) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม |รายละเอียด||
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน(เกษตร) โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม |รายละเอียด||
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม |รายละเอียด||
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานแนะแนว โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม |รายละเอียด||
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม |รายละเอียด||
ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม |รายละเอียด||