ครูวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์
  ครูประภาวดี นิ่มสังกัด
  ครูวารุณี โพธิลักษณ์
  ครูจักรพันธ์ ทองผาย
  ครูนิติวุฒิ แก้วรักษา
  ครูวิทชรียา ทองผาย
  ครูชวนา ภูสิลิตร์
  ครูชาญชัย คำสีแก้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวปฏิบัติการฉีดวัคซีน pfizer :: ภาคผนวก 4 แบบสำรวจและใบยินยอมฯ :: ภาคผนวก 5 แบบคัดกรองก่อนฉีด
 
 

 
 
: : ::: : ::: : ::: : ::: : ::: : ::: : ::: : ::: : ::: : ::: : ::: : ::: : ::: : ::: : ::

 
 

คลิกดูทั้งหมด>>>

คลิกดูทั้งหมด>>>

 
 
 
 

 

นายประสาน กองทอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายอนันต์ ธรรมทอง
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 
นายสุเทพ อ้นอมร
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 
นางเรณู นันททิพรักษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 
นางอัจฉรา จิกชาตรี
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
แก้ไขล่าสุด 17/10/2564 22:38 pm