-:- อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- มีมารยาทดี -:- เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม -:- โรงเรียนส่งเสริมมารยาทดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ -:-  
 
 

ข้อมูลทั่วไป

 
     
ประวัติโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข้อมูลครู
  ข้อมูลนักเรียน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการสมาคมครูฯ
  ติดต่อเรา
     
 

 

หน่วยงานภายใน

 
     
ฝ่ายวิชาการ
 
ฝ่ายบริการ
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
ฝ่ายปกครอง
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
งานอนามัยโรงเรียน
 
งานห้องสมุด
 
งานประชาสัมพันธ์
 
งานสวัสดิการโรงเรียน
 
งานสมาคมครู ผู้ปกครองฯ
     
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 
     
ภาษาไทย
 
คณิตศาสตร์
 
วิทยาศาสตร์
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
สุขศึกษา และพลศึกษา
 
ศิลปะ
 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
ภาษาต่างประเทศ
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
ภาษาต่างประเทศ
     
 

 

โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
 
 
 
 
 
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
     

 

 

 
 
 
 
     

 
 
     
  ขบวนแห่เทียนพรรษา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณเทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น  
     

 
 
     
  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอรวรรณ ธรรมทอง ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)  
     

 
 
     
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน  
  การเขียนโปรแกรม || แอนิเมชั่น 3 มิติ || การพัฒนาเว็บไซต์ || การซ่อมบำรุงฯ  

 
 
     
  กองเนตรนารี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดระเบียบแถว และเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เดินสวนสนามหน้าพระที่นั่ง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร  

 
 
     
  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  

 
 
     
  สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับบริษัท แกรมมาโก(ประเทศไทย) จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ(ev3) ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2557 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น  

     
 
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
2-6 มิถุนายน 2557 นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพื่อแก้ไขผลการเรียน ปีการศึกษา 2555 , 2556 ที่ฝ่ายวิชาการ
2 มิถุนายน - 25 กรฎาคม 2557 นักเรียนดำเนินการเรียนซ้ำ เพื่อแก้ไขผลการเรียน ปีการศึกษา 2555 , 2556 กับครูประจำวิชา ในช่วงพักกลางวัน คาบค้นคว้าเพิ่มเติม และคาบซ่อมเสริม
9-13 มิถุนายน 2557 ครูส่ง กรส.1 และ กรส.2 ภาคเรียนที่ 1/2557
16-20 มิถุนายน 2557 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2557
23-27 มิถุนายน 2557 ครูรับ Flash drive เพื่อบันทึกข้อมูลแต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2557
15-18 กรฎาคม และ 21-22 กรกฎาคม 2557 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ดาวน์โหลดตารางสอบ
28-30 กรฎาคม 2557 ครูส่งผลเรียนซ้ำ ปีการศึกษา 2555 , 2556
1-4 สิงหาคม 2557 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี
   
 
   
   

     
 
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑
ประกาศโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
   
   
   
   
 
   
   

 

 

 

 

สืผู้บริหารโรงเรียน

 
     
 
 
   
   

นายสุเทพ พงษ์ใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน

     
 
 
   
   

นายเจริญศักดิ์ งานไว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปกครอง

     
 
 
   
   

นายเรืองยศ พลเมืองหล้า
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ

     
 
 
   
   

นายอนันต์ ธรรมทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

     
 
 
   
   

นายวินัย รุมฉิมพลี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 

ปรับปรุงล่าสุด 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:56 น.